Print

Fungsi

Posted in Latihan Industri

1) Menguruskan perlaksanaan program Latihan Industri pelajar-pelajar UTHM secara berkesan dan teratur

2) Menyediakan khidmat nasihat dan sokongan kepada pelajar berhubung isu-isu berkaitan latihan industri

3) Menjadi penghubung sepanjang tempoh perlaksanaan program Latihan Industri di antara pelajar dan pihak syarikat yang menawarkan penempatan latihan industri

4) Mengemaskini pengkalan data syarikat bagi tujuan menyediakan penempatan latihan industri yang berkualiti kepada pelajar UTHM

5) Menyediakan dan mengemaskini polisi, prosedur dan garis panduan program penempatan Latihan Industri yang terkini