Print

Visi dan Misi

Posted in Mengenai HIM

 

VISI

Kearah kecemerlangan perkhidmatan Pejabat  Penolong Naib Canselor ( Hubungan Industri dan Masyarakat)

MISI

Berusaha meningkatkan budaya perkhidmatan yang efisien, efektif, professional serta mesra pelanggan selaras dengan konsep pengurusan kualiti menyeluruh