Print

Pengenalan

Posted in Mengenai HIM

Pejabat Penolong Naib Canselor (Hubungan Industri dan Masyarakat) dengan rasminya ditubuhkan pada 1 September 2009. Selaras dengan perlantikan jawatan Penolong Naib Canselor (Hubungan Industri dan Masyarakat) pada Ogos 2009 dan diletakkan secara terus di bawah Naib Canselor.

Terdapat dua pejabat di bawah pentadbirannya iaitu :


Pejabat Hubungan Universiti dan Industri

Pejabat Hubungan Universiti dan Masyarakat