Print

Objektif

Posted in Mengenai HIM

1.   Meningkatkan jaringan dan kerjasama universiti-industri dan masyarakat melalui kerjasama strategik berterusan
2.   Mengukuhkan dan mempromosikan kemudahan, program bersama-sama dengan industri dan masyarakat bagi memberi faedah pada universiti dan masyarakat
3.   Mengamalkan sistem pengurusan secara kejat, telus dan berhemah dalam pelbagai peringkat untuk menghasilkan nilai tambah dan penjimatan terbaik.
4.    Menjana pendapatan melalui program endowmen, latihan dan penyelidikan
5.   Memperkukuhkan dan membina hubungan strategik mellaui pendidikan, penyelidikan dan perundingan
6.   Memperkasa aktiviti Program pemindahan Pengetahuan (KTP) bagi meningkatkan penyelisikan untuk pembangunan masyarakat dan  industri setempat
7.   Memacu pembangunan komuniti melalui program khidmat masyarakat, UCTC dengan menggunakan kepakaran, pendidikan, penyelidikan dan perundingan
8.   Meningkatkan penyertaan pelajar dan staf dalam program yang dianjurkan oleh Pejabat PNC(HIM) dengan kerjasama fakulti