Print

Fungsi

Posted in Mengenai HIM

1) Menyediakan khidmat nasihat dan sokongan kepada warga UTHM bagi menjayakan aktiviti melibatkan kerjasama Universiti dan pihak luar

2) Membuat pemantauan terhadap perkembangan aktiviti hubungan kerjasama peringkat Universiti dan pihak luar

3) Berperanan sebagai sekretariat menguruskan permohonan kerjasama Universiti dengan agensi dalam dan luar negara

4) Menyelaras pelaksanaan Majlis yang melibatkan hubungan kerjasama antara Universiti dan pihak luar