Print

Karnival Pendidikan Kerjaya

Posted in Mengenai HIM

28 November 2013
Kolej Matrikulasi Perlis
Kolej Matrikulasi Melaka

Taklimat promosi Universiti telah diadakan di Kolej Matrikulasi Perlis dan Kolej Matrikulasi Melaka. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) telah menjadi wakil dam memberikan taklimat berkaitan UTHM di Kolej Matrikulasi Melaka

5 - 6 Disember 2013
Kolej Matrikulasi Teknikal Kedah

Promosi telah diadakan di Kolej Matrikulasi Teknikal Kedah. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV) telah mewakili UTHM dam mempromosikan program yang ditawarkan oleh Universiti.

9 - 11 Disember 2013
Kolej Matrikulasi Perak